Stal żaroodporna

Stal żaroodporna to stal odporna na działanie wysokich temperatur oraz pracująca okresowo lub stale pod ich wpływem. Żarowytrzymałość uzyskuje się poprzez wysokie zawartości dodatków stopowych w stali: chromu 5% - 30%, niklu 4% - 30% oraz znaczne ilości molibdenu 0.5% do 1.0% a także wolframu do 2%. Wysoka zawartość tych dodatków pozwala uzyskać strukturę austenityczną w normalnych warunkach. Górna granica żaroodporności wynosi 800°C do 1200°C, w zależności od składu stali.

GATUNEK

TEMP.

ZASTOSOWANIE

H13JS

950

Szyny, kołpaki, rury do pieców przemysłowych, części żaroodporne kotłów parowych i aparatów,

H13JS

1050

Części suszarek do mas plastycznych , komór próżniowych, podpory dla przegrzewaczy, pary

H24JS

1200

Części zdmuchiwaczy sadzy,

H25T

1100

Części mało obciążone mechanicznie, płyty denne, szyny , ruszty, mufle, części palników osłony termopar

H26N4

1100

Części pieców prażalniczych i przemysłowych, części przenośników, szyny nośne

H18N9

850

Obciążone mechanicznie części aparatury przemysłowej

H23N13H20S12S2

1050

Części obciążone mechanicznie, pracujące w wysokich temperaturach

H25N20S2

1150

Silnie obciążone mechanicznie części urządzeń do konwersji metanu, pirolizy gazów, kosze do wypalania porcelany

H23N18H18N25S2

1100

Stosowana tylko w przypadkach produkcji wg licencji

H16N36S2

1100

Części pieców do obróbki cieplnej, wyrobów ze stali, wypalania

porcelany i wyrobów ceramicznych

Stale chromowe wykazują znacznie większą odporność na działanie gazów zawierających związki siarki aniżeli stale chromowo-niklowe : H18N9S, H23N13, H20N12S2, H23N18, H25N20S2, H18N25S2, H16N36S2

Blachy żaroodporne

Blachy żaroodporne są odporne na ścieranie oraz na topienie się pod wpływem temperatury, występują w standardowych arkuszach blach 1000x2000 1250x2500 15000x3000. Blachy żaroodporne występują w następujących gatunkach : H13JS, H24JS, H25T, H26N4, H18N9, H23N13, H20S12S2, H25N20S2, H23N18, H18N25S2, H16N3S2.