Armatura wodociągowa

Złączki

Złączka

Stosowany do łączenia rury (PCV, PE, żeliwnej, stalowej, cementowo-azbestowej) z kołnierzem armatury wodociągowej.

Złączka

Stosowany do łączenia rur (PCV, PE, żeliwnej, stalowej, cementowo-azbestowej) w różnych kombinacjach.

Zasuwy

Zasuwa

Służy do odcinania przepływu w sieciach i instalacjach wodociągowych przesyłających ciecze chemiczne obojętne o temperaturze do 40'C

Zasuwa

Służy do odcinania przepływu w sieciach i instalacjach wodociągowych przesyłających ciecze chemiczne obojętne o temperaturze do 40'C

Zasuwa

Służy do odcinania przepływu w sieciach i instalacjach wodociągowych przesyłających ciecze chemiczne obojętne o temperaturze do 40'C

Zasuwa

Służy do odcinania przepływu w sieciach i instalacjach wodociągowych przesyłających ciecze chemiczne obojętne o temperaturze do 40'C

Kółko do zasuwy

Służy do otwierania i zamykania zasuwy

Hydranty

Hydrant

Hydrant nadziemny o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie 1,0 Mpa z samoczynnym urządzeniem odwadniającym w komorze dolnej przeznaczony jest do czerpania wody z rurociągu ogólnego przeznaczenia o średnicy nominalnej 80 mm, wody o temp. do 40'C i ciśnieniu do 1 Mpa. Certyfikat zgodności CNBOP 1697/2004

Hydrant

Hydrant podziemny o średnicy nominalnej 80 mm na ciśnienie 1,0 Mpa z samoczynnym urządzeniem odwadniającym w komorze dolnej przeznaczony jest do czerpania wody z rurociągu ogólnego przeznaczenia o średnicy nominalnej 80 mm, wody o temp. do 40'C i ciśnieniu do 1 Mpa. Certyfikat zgodności CNBOP 1119/2002/2005

Nawiertki

Nawiertka

Służy do wykonywania przyłączeń instalacji domowych do sieci wodociągowej wykonanej z rur PCV i PE bez użycia dodatkowego oprzyrządowania. Wcięcia dokonać można na pracującej sieci wodociągowej.

Nawiertka

Służy do wykonywania przyłączeń instalacji domowych do sieci wodociągowej wykonanej z rur PVC i PE. Wcięcia na czynnej sieci wodociągowej należy dokonać przy pomocy aparatu nawiercającego. Medium: ciecze nieagresywne chemicznie o temperaturze do 40'C

Nawiertka

Służy do wykonywania przyłączeń instalacji domowych do sieci wodociągowej wykonanej ze wszystkich dostępnych rodzajów rur: żeliwnych, AC, stalowych, PVC i PE. Wcięcia na czynnej sieci wodociągowej należy dokonać przy pomocy aparatu nawiercającego. Medium: ciecze nieagresywne chemicznie o temperaturze do 40'C

Obudowa teleskopowa

Kształtki żeliwne

Kształtki

Służy do zmiany kierunku przebiegu budowanej sieci wodociągowej

Króciec jednokołnierzowy

Służy do montażu armatury i łączenia kształtek wodociągowych.

Króciec dwukołnierzowy

Służy do montażu armatury i łączenia kształtek wodociągowych.

Króciec jednoołnierzowy

Służy do montażu armatury i łączenia kształtek wodociągowych.

Kolano kołnierzowe

Służy do budowy sieci wodociągowych i wyprowadzania rurociągu na powierzchnię (montaż hydrantów).

Kolano kołnierzowe

Służy do zmiany kierunku przebiegu budowanej sieci wodociągowej

Trójnik bosko- kołnierzowy

Służy do budowy sieci wodociągowych i wyprowadzania rurociągu na powierzchnię (montaż hydrantów).

Trójnik kołnierzowy

Służy do zmiany kierunku przebiegu budowanej sieci wodociągowej

Skrzynki

Skrzynka do zasuwy

Skrzynka do nawiertki

Skrzynka do hydrantu

Uszczelki

Uszczelki

Włazy

Właz do studni wodomierzowych

Wpust kanalizacyjny

Teleskopy

Teleskop

Teleskop